WHS Varsity Soccer vs. Seymour Oct 17.09 - vivshotshots