WHS Varsity Soccer vs. Kolbe 9/24/09 - vivshotshots