WHS Varsity and JV Basketball v Bethel Dec 23, 2010 - vivshotshots