WHS Varsity Basketball v Stamford Academy Dec 17, 2010 - vivshotshots