WHS Varsity BB v Notre Dame Feb 5, 10 - vivshotshots