WHS Varsity BB v Joel Barlow Jan 13,09 - vivshotshots