WHS Girls Soccer v Catholic Nov 9, 2012 - vivshotshots