WHS Football vs Maloney etc..., Meriden CT - vivshotshots