WHS Varsity Football vs Oxford Nov 13, 2010 - vivshotshots