WHS Varsity Football Senior Day Nov 6, 2010 - vivshotshots