WHS Varsity BB v New Fairfield Feb 2, 10 - vivshotshots